Home > European Language Books > Czech (Ceština) >

Čestný život
Čestný život
 
Price: $5.00
Author: Margaret Faith Singh
Type: Paperback, 92 Pages
Edition: 1st. 2007
ISBN: 978-93-86866-03-5
Publisher: RSSB


Product Code: CZ-215-0
Qty:

Description
 
Důležitým krokem na duchovní cestě k realizaci Boha je pochopit, proč máme žít v souladu s principy cti a morálky. Tato podnětná kniha čtenáře seznamuje s univerzálním zákonem příčiny a následku v lidské a duchovní perspektivě. Popisuje neviditelné vězení, ve kterém všichni žijeme a způsob, jak se z této situace vysvobodit prostřednictvím změny naší orientace od světských cílů k cílům duchovním.
Description in English

Honest Living
Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God realization. This thought provoking book presents the universal law of cause and effect in human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.