Home > European Language Books > Polish (Język Polski )

Polish (Język Polski )


ŚCIEŻKA
ŚCIEŻKA
Price: $9.00

Ta niewielka książka, której kwintesencję stanowi również  pierwszą część książki Boskie Światło, jest doskonałym wstępem do nauk Sant Mat. Napisana przez Maharaja Charana Singha - gruntownie i jasno przedstawia podstawowe zasady nauczania świętych. Zawiera liczne cytaty z pism, zarówno mistyków Wschodu, jak i Zachodu ukazujące uniwersalność tych duchowych prawd. more info
Duchowe klejnoty
Duchowe klejnoty
Price: $14.00

Ta książka jest kolekcją listów pisanych przez Maharaja Sawana Singha Ji do swoich uczniów w Europie i Ameryce w latach 1919 - 1948. Listy te były głównym źródłem wskazówek dla jego wczesnych uczniów, którzy nie mieli możliwości widzieć swojego Mistrza osobiście. Przedstawiają one wszystkie aspekty nauk Sant Mat, dają wskazówki co do medytacji i życia w woli Boga, podczas równoczesnego spełniania życiowych obowiązków. Nieograniczone czasem i przestrzenią, etnicznymi i kulturowymi różnicami, praktyczne porady i pełne miłości słowa zawarte w tej książce, są w równym stopniu istotne dla współczesnych miłośników na duchowej ścieżce. more info
DUCHOWY ELEMENTARZ
DUCHOWY ELEMENTARZ
Price: $5.00 CURRENTLY OUT OF STOCK

Niniejsza książka wprowadza w tematykę duchowości i w powszechne nauki wszystkich mistyków. Zaczyna się od przedstawienia naszej obecnej sytuacji, jako istot ludzkich, a następnie obejmuje takie zagadnienia jak: konsekwencje naszych działań, śmierć, reinkarnację, naszą prawdziwą duchową naturę, bezgraniczną nieskończoność, potrzebę duchowego nauczyciela, wegetarianizm, prowadzenie uczciwego życia, medytację oraz prawdziwą ścieżkę prowadzącą do urzeczywistnienia Boga. more info
Nauka o duszy
Nauka o duszy
Price: $10.00

Ta książka przedstawia  nauki  Maharaja Jagata  Singha w latach 1948-1951. Maharaj Jagat  Singh  był  profesorem  chemii z zawodu,  jego dyskursy duchowe były zwięzłe, naukowe i szczere. Siedem z nich  przedstawiono w całości  wraz  z fragmentami 18 innych. Uwzględnione są również jego wybrane listy do zagranicznych uczniów, „aksjomaty duchowości” i notatki z jego rozmów zebrane pod nagłówkiem „duchowy bukiet”. Słowa Maharaja Jagata Singha ukazują jego wielką miłość i współczucie, a także jego upór  na najwyższym poziomie duchowej czystości. Mówi barwnie o Mistrzach, o upadku duszy i o tym, jak dusza może wrócić do domu. more info
UCZCIWE ŻYCIE
UCZCIWE ŻYCIE
Price: $5.00

Zrozumienie dlaczego powinniśmy prowadzić uczciwe i moralne życie, jest ważnym krokiem na duchowej ścieżce do urzeczywistnienia Boga. Ta inspirująca książka wyjaśnia uniwersalne prawo przyczyn i skutków zarówno z ludzkiej, jak i duchowej perspektywy. Uświadamia nam, że wszyscy żyjemy w niewidzialnym więzieniu oraz wyjaśnia, w jaki sposób możemy wydostać się z niego poprzez zamianę orientacji z materialnej na duchową.
more info
W Poszukiwaniu Światła
W Poszukiwaniu Światła
Price: $12.00

Ta książka zawiera wybór ponad 500 listów pisanych przez Maharaja Charana Singha w latach  1965 – 1971 do zagranicznych poszukujących i uczniów. Napisana jest z wdziękiem w sposób szczery i bezpośredni. Listy te oferują praktyczne wskazówki przepojone głębokim zrozumieniem zmagań z jakimi borykają się współcześni wielbiciele duchowej ścieżki.Czytelnik znajdzie jasne odpowiedzi na takie tematy , jak  karma, przeznaczenie, małżeństwo, dieta wegetariańska, narkotyki i alkohol, moralność, technika medytacji i wewnętrzne doświadczenia.      

more info