Home > Asian Language Books > Thai

Thai


การเดินทางของวิญญาณ
การเดินทางของวิญญาณ
Price: $10.00

หนังสือที่มีภาพประกอบสีสวยงามเหมาะสำหรับเด็กเล่มนี้ ใช้ภาพในการเล่านิทานเกี่ยวกับการพลัดพรากของวิญญาณจากแหล่งกำเนิดสูงสุดที่แท้จริงของมันในช่วงเวลาของการสร้างจักรวาล วิญญาณทั้งหลายซึ่งถูกแสดงด้วยภาพของหยดเล็กๆ แต่ละหยด ถูกส่งจากมหาสมุทรแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามายังจักรวาล ได้รับร่างกาย และเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแห่งชีวิต หนังสือนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราทั้งหมดล้วนแต่เป็นบุตรของพระบิดาเดียวกัน และเราควรจะรักซึ่งกันและกัน และรักทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น หนังสือจบลงด้วยการอธิบายถึงการที่พระเจ้าส่ง “พลังอำนาจ ความเมตตา และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เอง” มายังโลกนี้ในรูปของคุรุเพื่อที่จะปลุกเราให้กลับสู่บ้านที่แท้จริงของเรา และนำเรากลับสู่ “มหาสมุทรแห่งแสง” ที่ซึ่งหยดแห่งวิญญาณทั้งหลายผสานคืน และอยู่ใน “ความสุข ความสงบ และความบรมสุข... ตลอดกาลตราบชั่วนิรันดร์” more info
หลักเบื้องต้นทางจิตวิญญาณ
หลักเบื้องต้นทางจิตวิญญาณ
Price: $5.00

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณอันเป็นคำสอนพื้นฐานที่เหมือนกันของบรรดานักบุญทั้งหมด หนังสือเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นถึงสภาวะปัจจุบันของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์และครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ผลลัพธ์แห่งการกระทำต่างๆของเรา ความตาย การกลับมาเกิด ธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรา พลังอำนาจสูงสุดอันไร้ขอบเขต ความจำเป็นที่จะต้องมีคุรุทางจิตวิญญาณ การเป็นมังสวิรัติ การดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม การปฏิบัติสมาธิ และหนทางที่แท้จริงสู่การรู้แจ้งในพระเจ้า more info
Chivit - Sucharit
Chivit - Sucharit
Price: $5.00

การเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรมนั้น เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่นำไปสู่การรู้แจ้งในพระเจ้า หนังสือที่กระตุ้นความคิดเล่มนี้นำเสนอเรื่องของกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎแห่งจักรวาล ทั้งในมุมมองของมนุษย์และมุมมองทางจิตวิญญาณ ในหนังสืออธิบายถึงคุกที่มองไม่เห็น ซึ่งเราต่างก็ถูกคุมขังอยู่และอธิบายวิธีที่เราจะสามารถข้ามผ่านสภาวะที่ถูกคุมขังอยู่นี้ โดยการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตของเราใหม่ จากเป้าหมายทางโลกเป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณ more info
Chivit Nai Samadhi
Chivit Nai Samadhi
Price: $7.00

หนทางเดียวที่จะเอาชนะความตาย ตายจากตัวตน และปลุกพลังของวิญญาณให้ตื่นขึ้น ก็คือการปฏิบัติสมาธิ หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางที่สมเหตุสมผลและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตที่อุทิศให้กับความเบิกบานและงานแห่งการปฏิบัติสมาธิเนื้อหาในหนังสือแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่จะพัฒนาจากคำพูดไปสู่การกระทำ จากทฎษฎีสู่การมีประสบการณ์จริง เพื่อที่ว่าเราจะสามารถเดินทางทางจิตวิญญาณที่จะนำเราไปเหนือร่างกายและจิตใจ


more info
Neung Saeng Lai Laan Takiang
Neung Saeng Lai Laan Takiang
Price: $10.00

ในหนังสือนิทานพร้อมภาพประกอบสี่สีที่เหมาะสำหรับเด็กทุกวัยเล่มนี้ พระเจ้านำวิญญาณน้อยที่กำลังจะเกิด ไปสู่การเดินทางอันแสนอัศจรรย์ ด้วยความรักของพระองค์ พระเจ้าได้มอบของขวัญอันล้ำค่า 5 ประการให้กับวิญญาณ เพื่อที่วิญญาณจะได้แบ่งปันแก่ผู้คนในโลกนี้ เป็นของขวัญที่แสดงให้เห็นถึงกฏแห่งการเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า ซึ่งอยู่เบื้องหลังการแบ่งแยกของทุกๆ สรรพสิ่งในจักรวาลนี้ more info
Puttha-Sassana
Puttha-Sassana
Price: $13.00

พุทธศาสนา : หนทางสู่นิพพาน เป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิต ปรัชญาและความคิดของพระโคตมะพุทธเจ้า โดยอิงจากแหล่งที่มาดั้งเดิมต่างๆ พร้อมกับคำอ้างอิงประกอบจากคำสอนของพุทธศาสนาสายต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบว่าแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยความเฉียบแหลม ความเป็นเหตุเป็นผล และความเมตตากรุณานั้น ทำให้เรานึกถึงคำสอนของบรรดาคุรุทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ทุกท่าน  หนังสือพุทธศาสนา : หนทางสู่นิพพาน แสดงให้เห็นว่า มีแต่ผู้ที่รู้แจ้งแล้วเท่านั้น  ที่สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นในการเดินทางบนหนทางภายในสู่ความหลุดพ้นและความบรมสุขได้ โดยที่ชีวิตของพวกท่านเองเป็นตัวอย่างให้แก่เรา และพวกท่านเองสอนเราจากประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์โดยตรงของพวกท่าน หนังสือยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้ากับคำสอนทางจิตวิญญาณอื่นๆ ในยุคสมัยปัจจุบัน ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงยำ้เตือนอยู่เสมอให้เราละเลิกจากพิธีกรรมภายนอก และหันมาเดินทางบนหนทางภายในตัวเราเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราและทำให้เราหลุดพ้น โดยอาศัยการปฏิบัติสมาธิ more info
Sart Haeng Winyaan
Sart Haeng Winyaan
Price: $10.00

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมคำสอนเกี่ยวกับซันต์มัตของท่านมหาราชจากัต ซิงห์ ระหว่างปีค.ศ. 1948 ถึง 1951 ท่านมหาราชจากัต ซิงห์เป็นศาสตราจารย์สอนวิชาเคมีในมหาวิทยาลัย คำสอนทางจิตวิญญาณของท่านนั้นกระชับ มีหลักการ เป็นระบบ และตรงไปตรงมา คำสอนเหล่านี้ถูกนำมาพิมพ์เผยแพร่เป็นฉบับเต็มรวมจำนวน 7 บท กับที่เป็นฉบับที่ตัดตอนมา
อีก 18 บท นอกจากนี้ยังมีจดหมายส่วนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกมาจากจดหมายที่ท่านเขียนถึงศิษย์ชาวต่างชาติ สัจธรรมต่างๆ ทางจิตวิญญาณ และบันทึกจากบทสนทนาของท่านที่ถูกรวบรวมเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า
ช่อดอกไม้แห่งจิตวิญญาณ คำพูดต่างๆ ของท่านมหาราชจากัต ซิงห์ แสดงให้เห็นถึงความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่าน รวมถึงการยืนหยัดอยู่ในความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณในระดับสูงสุด ท่านได้กล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุรุ ความตกต่ำของวิญญาณ และวิญญาณจะสามารถกลับบ้านที่แท้จริงได้อย่างไร

more info
Siang Paai Nai
Siang Paai Nai
Price: $5.00

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ที่มีเนื้อหากระชับ เขียนโดยอดีตนายทหารอังกฤษที่ประจำการในประเทศอินเดียในช่วงที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ หนังสือพูดถึงสาระสำคัญต่างๆ ของคำสอนของซันต์มัต มีคำอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศาสตร์ทางจิตวิญญาณกับไสยศาสตร์ รวมทั้งความสำคัญของการเป็นมังสวิรัติ more info