Home > European Language Books > Swedish (Svenska)

Swedish (Svenska)


Ärligt leverne
Ärligt leverne
Price: $5.00

Att förstå varför vi ska leva ett ärligt och moraliskt liv är ett viktigt steg på den andliga vägen till gudsförverkligande. Denna tankeväckande bok presenterar den universella lagen om orsak och verkan ur både mänskligt och andligt perspektiv. Den beskriver det osynliga fängelse i vilket vi alla lever och hur vi kan övervinna detta tillstånd genom att omorientera oss från materiella mål till andliga mål.

more info
Andliga ädelstenar
Andliga ädelstenar
Price: $14.00

Detta är en samling brev skrivna av Maharaj Sawan Singh till sina lärjungar i Europa och Amerika mellan 1919 och 1948. Dessa brev var huvudsakliga källan till vägledning för hans tidiga lärjungar som inte hade möjlighet att personligen möta sin mästare. Breven behandlar Sant Mat-lärans alla aspekter och ger vägledning om meditation och om att leva i Guds vilja medan man utför sina världsliga plikter. Bokens praktiska råd och kärleksfulla ord är inte bundna av tid och rum eller nationella och kulturella olikheter, utan är lika relevanta för dagens hängivna på den andliga vägen. more info
Dö för att leva
Dö för att leva
Price: $11.00

Denna bok är en samling av Charan Singhs svar på frågor om meditation från 1960- och 1970-talen. Läsaren kommer finna praktiska råd och uppmuntran i Charan Singhs förklaring av meditationens såväl tekniska som hängivna aspekter. Boken inleds med en översikt av helgonens lära, och behandlar i form av frågor och svar meditationens mål, skapandet av en atmosfär för meditation, meditationsövningen, meditationens effekt, och avslutas med ett avsnitt om hur nåd, kärlek och hängivenhet relaterar till meditationen. Boktiteln syftar till det meditativa tillstånd känt som ”att dö medan man lever”, då själen dras tillbaka från kroppen och träder in i de inre andliga regionerna. more info
En andlig nybörjarbok
En andlig nybörjarbok
Price: $5.00

Denna bok ger en introduktion till begreppet andlighet, alla mystikers gemensamma lära. Den börjar med att beskriva människans nuvarande situation, och behandlar sedan sådana ämnen som handlingars konsekvenser, döden, reinkarnation, vår sanna andliga natur, den gränslösa oändligheten, behovet av en andlig lärare, av att vara vegetarian, av att leva en ärligt liv, av meditation, och av den sanna vägen till gudsförverkligande. more info
Ett Ljus MÃ¥nga Lyktor
Ett Ljus Många Lyktor
Price: $10.00

I denna sagobok för barn i alla åldrar, helt illustrerad i färg, tar Herren med sig en själ, som just ska födas, på en underbar andlig resa. Kärleksfullt ger Herren själen fem dyrbara gåvor att dela med sig till världens människor. Gåvor som uppenbarar att bakom hela skapelsens myriader av olikheter finns principen om att allt är ett. more info
Meditation, ett sätt att leva.
Meditation, ett sätt att leva.
Price: $7.00

Meditation, ett sätt att leva: Det enda sättet att övervinna döden – att låta egots behov dö och uppväcka själens kraft – är att meditera. Denna bok tillhandahåller ett rakt och praktiskt sätt att leva ett liv ägnat åt meditationens arbete och glädje. Den visar oss hur man går från ord till handling, från idé till erfarenhet, så vi kan företa resan som går bortom kropp och sinne.

more info
Själens vetenskap
Själens vetenskap
Price: $10.00

Denna bok presenterar Maharaj Jagat Singhs framställning av Sant Mat-läran mellan 1948 och 1951. Den förre kemiläraren Maharaj Jagat Singhs andliga föredrag var koncisa, vetenskapliga och rakt på sak. Sju av dessa föredrag återges i sin helhet tillsammans med utdrag från 18 andra. Dessutom inkluderas ett urval av hans brev till utländska lärjungar, och ”andliga axiom” och anteckningar från samtal med honom samlade under rubriken ”andlig bukett”. Maharaj Jagat Singhs ord avslöjar hans stora kärlek och barmhärtighet, liksom även hans krav på högsta nivå av andlig renhet. Han talar levande om mästarna, själens fall och om hur själen kan återvända till sitt hem. more info