Home > European Language Books > Slovenian (Slovenski)

Slovenian (Slovenski)


Življenje je pravično
Življenje je pravično
Price: $12.00

Zakon vzroka in posledice je, po besedah mistikov, vsesplošno načelo pravičnosti, ki 'drži skupaj' celotno stvarstvo. Knjiga na zelo jasen in logičen način prikaže zakaj je 'življenje pravično' in kako to, da prejmemo samo tisto, kar si zaslužimo. Kot primer delovanja zakona vzroka in posledice navaja hrano, ki jo uživamo, s čimer se poudari pomen vegetarijanstva. Dodane so tri novele znanih ameriških avtorjev, ki bralcu še bolj približajo svetinjo življenja in smisel vegetarijanstva. Knjiga je dodatno popestrena z ilustracijami in karikaturami na to temo. more info
Ena svetloba, mnogo luči
Ena svetloba, mnogo luči
Price: $10.00

V tej barvni slikanici, ki je namenjena za otroke vseh starosti, Gospod popelje dušo, še preden se le-ta rodi, na čudovito duhovno potovanje. Duši podari pet dragocenih darov, ki jih bo delila z ljudmi na Zemlji in kateri odražajo božansko načelo enovitosti znotraj neskončnih dimenzij stvarstva. more info
Notranji Glas
Notranji Glas
Price: $5.00

Notranji glas, zgoščena brošura nekdanjega britanskega oficirja, ki je bil nameščen v Indiji še pred njeno neodvisnostjo, opisuje bistvene lastnosti Sant Mat učenja. Razlaga tudi razlike med duhovnostjo in spiritizmom ter pomen vegetarijanstva. more info
Osnove duhovnosti
Osnove duhovnosti
Price: $5.00

Knjiga predstavlja uvod v predmet duhovnosti, v splošni nauk vseh mistikov. Najprej se poglobi v naše trenutno stanje kot človeško bitje in se loti tem, kot so: posledice naših dejanj, smrt, reinkarnacija, naša prava duhovna narava, neomejena neskončnost, potreba po duhovnem učitelju, vegetarijanstvo, moralno življenje, meditacija in prava pot nazaj k uresničitvi Boga. more info
Pošteno življenje
Pošteno življenje
Price: $5.00

Razumevanje, zakaj moramo živeti pošteno, je pomemben korak na duhovni poti k uresničitvi Boga. To provokativno delo predstavlja univerzalni zakon vzroka in posledice iz človeškega in duhovnega stališča. Opisuje nevidno ječo, v kateri živimo ter način, s katerim premagamo takšno stanje, tako da se od materialnih ciljev preusmerimo na duhovne. more info
POT
POT
Price: $9.00

Prva slovenska priredba prevoda dela Mojstra Charan Singha, ki na jedrnat in hkrati izčrpen način prikaže nauke Sant Mata. Zelo dobro uvodno branje, saj so nazorno razložena vsa poglavitna načela učenja Svetnikov. Številni navedki raznih mistikov Vzhoda in Zahoda pridahnejo delu univerzalnost teh duhovnih resnic. more info
Pot Mojstrov
Pot Mojstrov
Price: $14.00

Temeljito delo o Sant Matu, znanem tudi kot Pot Mojstrov. Avtor, ki je živel v Indiji ob svojem učitelju skoraj sedem let v 1930. letih, podaja opis Surat Shabd Joge ali joge zvočnega toka - znanstvenega sistema po katerem dosežemo najvišje duhovne dosežke. Knjiga se smatra kot klasika duhovne literature 20.stol. saj pokriva številne temelje duhovne poti, kot so: pomen človeškega življenja, Mojstri in njihove dolžnosti, slišni življenjski tok, zunanja in notranja vesolja, karma in reinkarnacija, smrt ter notranje potovanje nazaj k Bogu. Avtor temeljito analizira tudi delovanje razuma ter poda pregled svetovnih religij. Pravi, da je osrčje knjige "znanstvena metoda izkušnje in vstopa v nebeško kraljestvo med tem ko še vedno živimo v tem telesu." more info
Potovanje duše
Potovanje duše
Price: $10.00

Lepa barvna slikanica za mlajše otroke na slikovit način pripoveduje zgodbo o ločitvi duše od njenega božanskega izvora ob času ustvarjenja. Duše, ponazorjene kot posamezne kapljice, so iz božanskega oceana ljubezni poslane v stvarstvo, koder si nadenejo telesa in postanejo del vrtinca življenja. Knjiga prikaže, kako smo vsi otroci istega Očeta in da moramo ljubiti drug drugega ter vse, kar je v božjem stvarstvu. Knjiga se zaključi z opisom, kako Bog pošilja svojo "Veliko Moč, Ljubezen in usmiljenje" na ta svet v podobi Mojstra, da nas prebudi in odpelje v naš pravi dom, nazaj v "Ocean Svetlobe", v katerega se kapljice potopijo in živijo "v radosti, miru in blaženosti ... na vekomaj." more info
Svitanje
Svitanje
Price: $10.00

Knjiga v glavnem vsebuje pisma, ki jih je Maharaj Sawan Singh (ki so ga ljubeče klicali tudi Veliki Mojster) pisal svojim prvim ameriškim učencem med leti 1911 in 1934. Podana je tudi kratka zgodovina Sant Mata v ZDA ter povzetek učenja. Pisma so bila napisana v času, ko še ni bilo Sant Mat knjig in so usmerjala ter navdihovala tiste prve učence, izmed katerih jih je le nekaj imelo priložnost srečati Mojstra osebno. Pisma so polna ljubečnosti in modrosti; pojasnjujejo vse vidike učenja ter podrobno opisujejo notranje potovanje ter način življenja, ki se zahteva od učenca. more info
Umreti v življenje
Umreti v življenje
Price: $11.00

V knjigi Maharaj Charan Singh odgovarja na vprašanja glede meditacije v obdobju med leti 1960 in 1970. Bralca vzpodbudijo Mojstrove jasne razlage meditacije s tehničnega kot tudi z mističnega vidika. V uvodnem delu je povzetek učenja svetnikov, osrednji del pa se osredotoči (v obliki vprašanj in odgovorov) na pomen meditacije, ustvarjanje meditativnega vzdušja, meditativno tehniko, učinke meditacije ter konča s poglavjem o ljubezni, predanosti in naklonjenosti v povezavi z meditacijo. Naslov knjige se nanaša na meditativno stanje ali proces, ki mu pravimo 'umiranje za časa življenja', saj se duša odtegne iz fizičnega telesa in vstopi v notranja duhovna območja. more info
Uspešna meditacija
Uspešna meditacija
Price: $7.00

Vadba meditacije je edini način, s katerim premagamo smrt – umremo za vzgibe ega in oživimo moč duše. V knjigi se seznanimo s praktičnimi koraki, ki življenju, posvečenem prizdevanju in radostim v meditaciji, vračajo smisel. Od besed nas vodi k dejanjem, od zamisli k izkušnjam, na potovanje, ki presega omejitve telesa in razuma. more info