Home > European Language Books > Norwegian (Norway)

Norwegian (Norway)


Et Lys Mange Lamper
Et Lys Mange Lamper
Price: $10.00

I denne full-farge illustrerte eventyrboka for barn i alle aldre, tar Herren en sjel som er i ferd med å bli født på en forunderlig åndelig reise. Gledelig gir Herren sjelen fem dyrebare gaver å dele med folk i verden, som avslører det guddommelige prinsippet om enhet bak de utallige divisjoner i hele skaperverket. more info
Jeg, Eller Sjelen Min?
Jeg, Eller Sjelen Min?
Price: $5.00

Denne boka gir leseren mulighet til å bli kjent med Åndelighet, som er den vanlige læren til alle mystikere. Den tar utgangs punkt i vår nå værende situasjon som menneske og dekker områder slik som konsekvensene for våre handlinger, død, reinkarnasjon, vår sanne åndelige natur, det grenseløse uendelige, behov for en åndelig lærer, vegetar diet, lede et ærlig liv, meditasjon og den sanne veien til Gud-realisering. more info