Home > European Language Books > Dutch (Nederlands)

Dutch (Nederlands)


Aan de Voeten van de Meester
Aan de Voeten van de Meester
Price: $11.00

In dit semi-autobiografische boek vertelt de auteur met een groot gevoel voor humor en nederigheid over zijn persoonlijke ervaringen met Maharaj Sawan Singh, ook bekend onder de naam “Great Master.” Het grootste deel van het boek is gebaseerd op de aantekeningen van de jonge Daryai Lal, die hij maakte tijdens verschillende persoonlijke ontmoetingen en spirituele discussies die Maharaj Sawan Singh gedurende vele jaren met christelijke zendelingen en andere bezoekers had. more info
Bij een Grote Meester in India
Bij een Grote Meester in India
Price: $10.00

Een zoeker vertelt over zijn levenslange zoektocht naar een spirituele leraar. Die zoektocht gaat in vervulling wanneer hij zijn Meester, Maharaj Sawan Singh, in India ontmoet. De stijl van de schrijver is levendig en beschrijvend, en ook zijn anekdotes zijn voor zijn lezers al tientallen jaren een bron van inspiratie. Met verwondering en ontzag beschrijft Dr Johnson de schoonheid van de mystieke leer die hij volgt. more info
De hemel op aarde
De hemel op aarde
Price: $14.00

In dit boek wordt door middel van verhalen en persoonlijke ervaringen de geschiedenis van de Dera beschreven, een spirituele kolonie in Beas, India. De auteur beschrijft verschillende gebeurtenissen uit het leven van de vier Meesters die daar geleefd hebben; dit als voorbeeld van de eigenschappen die een leerling zich moet eigen maken om een spiritueel pad te gaan. Het boek is een goede weergave van de spirituele sfeer van de Dera, de plaats waar de Meesters leefden en onderwezen. more info
De Innerlijke Stem
De Innerlijke Stem
Price: $5.00

De innerlijke stem is een beknopt werkje van de hand van een voormalige Britse officier, die vóór de onafhankelijkheid in India was gelegerd.Het belicht de beginselen van de leer van Sant Mat. Ook verschaft het uitleg over het verschil tussen spiritualiteit en spiritualisme en over het belang van vegetarisme. more info
De Meester antwoordt
De Meester antwoordt
Price: $14.00

Dit boek bestaat uit een verzameling vragen aan en antwoorden van Maharaj Charan Singh tijdens zijn bezoek aan de V.S. en Canada in 1964. Het boek is ingedeeld naar onderwerp, zoals: de aard van God, de schepping, traditionele religie, karma, de negatieve kracht, het lot, het denkvermogen, intellect, ego, vrije wil, wonderen, geloof, de noodzaak van een Meester, het belang van satsang en het vegetarisch dieet. De Meester geeft praktische adviezen voor het volgen van een spiritueel pad in deze moderne tijd. more info
De Mystiek van het Johannes Evangelie
De Mystiek van het Johannes Evangelie
Price: $11.00

Wanneer hij voor een Westers publiek sprak, nam Maharaj Charan Singh vaak de evangeliën van het Nieuwe Testament als uitgangspunt. Op basis van die lezingen presenteert dit boek een mystieke interpretatie van het evangelie volgens Johannes. Het toont de universele waarheden uit dit evangelie, die religie-overstijgend zijn. Het evangelie wordt regel voor regel geciteerd met daarbij steeds de uitleg van Maharaj Charan Singh. Het boek eindigt met vragen en antwoorden over verschillende aspecten van de Bijbel en het christendom. more info
De Mystiek van het Mattheus Evangelie
De Mystiek van het Mattheus Evangelie
Price: $12.00

Dit boek bevat de uitleg van Maharaj Charan Singh van het evangelie volgens Mattheus, overgenomen uit lezingen voor Westerse volgelingen in India en Amerika. Hij legt de universele mystieke betekenis uit van de leringen van Christus, waaronder zijn vele gelijkenissen en de Bergrede. Elk hoofdstuk eindigt met vragen en antwoorden, die betrekking hebben op de daarvoor besproken passages uit het evangelie. more info
De reis van de ziel
De reis van de ziel
Price: $10.00

Dit kleurrijk geïllustreerde boek voor jonge kinderen vertelt in beeldvorm het verhaal, hoe de ziel bij de schepping van haar goddelijke oorsprong is afgescheiden. De zielen, weergegeven als individuele druppels, worden uit de goddelijke oceaan van liefde weggestuurd naar de aarde, waar ze een lichaam krijgen en onderdeel van de levenscylus worden. Het boek illustreert dat wij allen kinderen van dezelfde Vader zijn en dat wij elkaar en alles wat God geschapen heeft, lief moeten hebben. Het eindigt met de uitleg over hoe God “zijn eigen grote kracht, genade en liefde” in de wereld stuurt in de vorm van een Meester, om ons bewust te maken van ons ware tehuis en ons terug te leiden naar “de oceaan van licht”, waar de druppels weer mee samenvloeien en “.... nog lang en gelukkig leven.” more info
Eén Licht, Vele Lampjes
Eén Licht, Vele Lampjes
Price: $10.00

Dit kleurrijk geïllustreerde boek is bestemd voor kinderen van alle leeftijden. In het boek neemt de Heer de ziel, die op het punt staat om te worden geboren, mee op een wonderbaarlijke spirituele reis. De liefdevolle Heer geeft de ziel vijf kostbare geschenken die hij moet delen met de mensen op de wereld. Die geschenken geven inzicht in het goddelijk beginsel van eenheid dat aan de talrijke verschillen in de schepping ten grondslag ligt. more info
Een Handvol Parels
Een Handvol Parels
Price: $14.00

Dit boek bevat een verzameling brieven, geschreven door Maharaj Sawan Singh aan zijn volgelingen in Europa en Amerika in de periode van 1919 tot 1948. Deze brieven waren de belangrijkste vorm van begeleiding voor zijn eerste volgelingen, die niet in de gelegenheid waren hun Meester persoonlijk te ontmoeten. De brieven hebben betrekking op alle aspecten van de leringen van Sant Mat. Ze geven begeleiding bij meditatie en het leven volgens de wil van God tijdens het volbrengen van onze wereldse verplichtingen. De praktische adviezen en liefdevolle woorden in dit boek staan los van tijd, plaats, nationale of culturele verschillen. Voor volgelingen van een spiritueel pad zijn de adviezen vandaag de dag nog net zo relevant als in de tijd waarin ze werden geschreven. more info
Filosofie van de Meesters I
Filosofie van de Meesters I
Price: $12.00

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Veda's, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel I: Spirituele discipline, satsang, sewa, meditatie, de wet van karma. more info
Filosofie van de Meesters II
Filosofie van de Meesters II
Price: $12.00

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel II: Spirituele liefde, devotie, onthechting. more info
Filosofie van de Meesters III
Filosofie van de Meesters III
Price: $12.00

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel III: Ware aanbidding, soberheid, zuiverheid, ontzag en genegenheid, gebed, nederigheid, dharma. more info
Filosofie van de Meesters IV
Filosofie van de Meesters IV
Price: $12.00

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van hettweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel IV: God en Gods wil, waarheid, de negatieve kracht, geluidsstroom, naam van God. more info
Filosofie van de Meesters V
Filosofie van de Meesters V
Price: $12.00

Dit uitgebreide werk, bestaande uit vijf delen, bevat een diepgaande en gedetailleerde studie van de beginselen van Sant Mat. Het is een vertaling van het tweedelige originele werk in het Punjabi, Gurmat Siddhant. Als ondersteuning worden veel citaten gebruikt uit de Adi Granth, de Bijbel, de Vedas, van Perzische mystici en uit andere bronnen. Elk deel bevat een gedeelte van de oorspronkelijke inleiding van Maharaj Sawan Singh, bekend als “Mijn onderwerping”. VERKORTE INHOUDSOPGAVE: Deel V: Innerlijke goddelijke muziek, inwijding, beoefening van Surat Shabd Yoga, de perfecte meester. more info
Guru Ravidas
Guru Ravidas
Price: $10.00

Ravidas was een vijftiende-eeuwse tijdgenoot van Kabir, eveneens afkomstig uit Benares. Ravidas bekritiseerde de vereringrituelen van zowel het hindoeïsme als de islam. Hij benadrukte de vergankelijkheid van het leven en het naderen van de dood, evenals het belang van ware toewijding aan God door te luisteren naar de innerlijke Naam, het Geluid, onder begeleiding van een Meester. Zijn gedichten kenmerken zich door onverbloemd, nuchter taalgebruik, en zijn doordrenkt van ware nederigheid en liefde voor God, en de door hem ervaren pijn van het gescheiden zijn. Meer dan vijfentwintig gedichten in dit werk behandelen de mystieke grondbeginselen van Sant Mat, zoals de noodzaak van een levende Meester, toewijding aan de Naam, vegetarisme en de wet van karma. more info
Het Eerste Licht
Het Eerste Licht
Price: $10.00

Het boek Het Eerste Licht bestaat voornamelijk uit brieven die Maharaj Sawan Singh (bij veel mensen bekend als Great Master) in de periode van 1911 tot 1934 aan zijn eerste volgelingen in Amerika schreef. Daarnaast bevat het boek een historische schets van de ontwikkeling van Sant Mat in Amerika, evenals een beknopt overzicht van de leringen van Sant Mat. De brieven zijn geschreven in een tijd waarin de eerste volgelingen in Amerika voor hun begeleiding en inspiratie niet konden beschikken over Sant-Matboeken. Bovendien kreeg slechts een bijzonder klein aantal volgelingen de kans de Meester persoonlijk te ontmoeten. De brieven bevatten bijzonder veel liefdevolle adviezen en praktische wijsheid. Daarnaast geven ze uitleg over alle aspecten van de leringen, evenals uitgebreide beschrijvingen van de innerlijke reis en de manier van leven die van een volgeling wordt verwacht. more info
Het pad
Het pad
Price: $9.00

Dit beknopte boek, dat ook het eerste deel is van het boek Divine Light, is een uitstekende inleiding tot Sant Mat. Het boek bevat Maharaj Charan Singhs grondige en heldere uitleg van alle basisbeginselen van de leringen van de heiligen. Talloze citaten van de geschriften van zowel oosterse als westerse mystici tonen de universele basis van deze spirituele waarheden. more info
Het Pad van de Meesters
Het Pad van de Meesters
Price: $14.00 CURRENTLY OUT OF STOCK

Dit boek biedt een uitgebreide bespreking van Sant Mat, ook bekend als 'Het Pad van de Meesters'. Nadat de schrijver in de jaren dertig bijna zeven jaar in de thuishaven van zijn Meester in India heeft gewoond, geeft hij een overzicht van Surat Shabd Yoga, de yoga van de geluidsstroom; dit is de wetenschappelijke methode waarmee de Meesters het hoogste spirituele niveau bereiken.
Het boek wordt beschouwd als een klassieker in de twintigste-eeuwse spirituele literatuur, en behandelt vele grondbeginselen van het spirituele pad, waaronder: het doel van het menselijk leven, de Meesters en hun taken, de hoorbare geluidsstroom, de uiterlijke en innerlijke universa, karma en reïncarnatie, de dood, en de innerlijke reis naar God. De schrijver analyseert tevens grondig hoe de geest werkt en bespreekt de wereldgodsdiensten. Hij wijst erop dat het hart van het boek 'een wetenschappelijke methode is om het koninkrijk van de hemel te betreden en te verwerkelijken terwijl men zich nog steeds in een menselijk lichaam bevindt.'
Deze uitgave is een herdruk van de in 1991 uitgegeven Nederlandse vertaling van de verkorte uitgave van ‘The Path of the Masters’.
more info
Meditatief Leven
Meditatief Leven
Price: $7.00

De enige manier om de dood te overwinnen – om ongevoelig te worden voor de behoeften van het ego en de kracht van de ziel te doen ontwaken – bestaat uit het beoefenen van meditatie. Dit boek beschrijft een praktische, nuchtere levenswijze die in het licht staat van het beoefenen en het genieten van meditatie. Het vertelt ons hoe we onze woorden kunnen omzetten in daden, hoe we de stap kunnen maken van ideeën naar ervaring, zodat we de reis kunnen afleggen die lichaam en geest ontstijgt. more info
Mira Een Leven Vol Liefde Voor God
Mira Een Leven Vol Liefde Voor God
Price: $10.00

De beroemdste vrouwelijke heilige van India, Mira Bai, was een prinses in het zestiende-eeuwse koninkrijk Mewar in het huidige Rajasthan. In tegenstelling tot haar hoge afkomst was haar Meester Ravidas een nederige schoenlapper. Hoewel dit niet de goedkeuring droeg van het koninklijk hof, en zij er zelfs om vervolgd werd, bleef zij Ravidas toegewijd, en bereikte uiteindelijk de mystieke eenwording. Zij verwoordde haar grote verlangen en de pijn van het gescheiden zijn van haar Geliefde in liederen die gekenmerkt worden door hun lyriek en emotionele intensiteit. Tot op de dag van vandaag worden Mira's liederen door heel India gezongen.

more info
Oprecht Leven
Oprecht Leven
Price: $5.00

Het is een belangrijke stap op het spirituele pad naar godverwerkelijking wanneer we begrijpen waarom wij een eerlijk en oprecht leven moeten leiden. Dit boek presenteert de universele wet van oorzaak en gevolg vanuit menselijke en spirituele perspectieven. Het beschrijft de onzichtbare gevangenis waarin wij wonen en hoe wij deze situatie kunnen ontstijgen door ons te richten op spirituele in plaats van op materiële doelen. more info
Parels van onschatbare waarde
Parels van onschatbare waarde
Price: $10.00

Dit boek is een persoonlijke beschrijving van het leven en meesterschap van Maharaj Charan Singh, samengesteld uit zijn dagboek en brieven, verhalen van zijn vrienden, en notities van en herinneringen aan de 37 jaar die de auteur met hem heeft doorgebracht. Veel intieme details van Maharaj Charan Singhs leven worden onthuld, evenals zijn persoonlijke gevoelens hierbij, veelal uitgedrukt in zijn eigen woorden. Het boek verhaalt over gebeurtenissen uit zijn vroege jeugd, huwelijk en carrière als advocaat; herinneringen aan de tijd die hij met Maharaj Sawan Singh doorbracht; gebeurtenissen tijdens zijn bijna 40-jarige periode van sewa; zijn laatste dagen; en het aanwijzen van de huidige levende meester, Baba Gurinder Singh. more info
Spiritueel Leven
Spiritueel Leven
Price: $5.00

Dit boek is een inleiding tot spiritualiteit, het gemeenschappelijke onderwerp van alle mystici. Het begint met een beschrijving van onze huidige situatie als menselijke wezens en gaat in op onderwerpen als de gevolgen van onze daden, dood, reïncarnatie, onze ware spirituele aard, het onbegrensde oneindige, de noodzaak van een spirituele leermeester, vegetarisch dieet, het leiden van een eerlijk leven, meditatie en het ware pad naar godrealisatie. more info
Spirituele Brieven
Spirituele Brieven
Price: $11.00

Dit boek geeft de lezer een unieke kijk op de spirituele vorming van één grote heilige door een andere. Het bevat vertalingen van brieven, geschreven door Baba Jaimal Singh Maharaj aan zijn opvolger Maharaj Sawan Singh, gedurende diens militaire-dienstjaren van 1896 tot 1903. Deze brieven bevatten zowel persoonlijke adviezen als specifieke instructies en aanmoediging met betrekking tot meditatie en de spirituele manier van leven, waarvan alle volgelingen en zoekers naar spiritualiteit kunnen profiteren. In deze geheel nieuwe uitgave zijn de brieven opnieuw vertaald en in volledige tekst opgenomen (eerder waren alleen uittreksels gepubliceerd). more info
Spirituele Inzichten 1
Spirituele Inzichten 1
Price: $12.00

Bijna veertig jaar lang hield Maharaj Charan Singh vraag-en-antwoordsessies met zijn buitenlandse volgelingen. Daarbij besprak hij alle onderwerpen die verband hielden met de spirituele leringen van de Meesters. Deze verzameling bevat bijna 2.000 van deze vragen en antwoorden, die naar onderwerp gerangschikt zijn in drie delen, waarvan dit deel het eerste is. De Nederlandse vertaling van de delen twee en drie volgen binnen afzienbare tijd. Deel 1 heeft als titel ‘Basisbegrippen’, deel 2 ‘Het pad gaan’, en deel 3 ‘Het leven leven’. In deze verzameling zijn ook de meeste vragen en antwoorden opgenomen uit eerder gepubliceerde verzamelingen, te weten De Meester antwoordt en Thus Saith the Master.  Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: karma en reïncarnatie, vrije wil, de ziel en de Heer, de noodzaak van een Meester, de relatie tussen Meester en volgeling, inwijding en de vier geloften, meditatie, inzet en genade, een positieve houding, leven naar de leer van Sant Mat, en praktische vragen over het dagelijkse leven. more info
Spirituele Inzichten 2
Spirituele Inzichten 2
Price: $12.00

Bijna veertig jaar lang hield Maharaj Charan Singh vraag-en-antwoordsessies met zijn buitenlandse volgelingen. Daarbij besprak hij alle onderwerpen die verband hielden met de spirituele leringen van de Meesters. Deze verzameling bevat bijna 2.000 van deze vragen en antwoorden, die naar onderwerp gerangschikt zijn in drie delen, waarvan dit deel het eerste is. De Nederlandse vertaling van de delen twee en drie volgen binnen afzienbare tijd. Deel 1 heeft als titel ‘Basisbegrippen’, deel 2 ‘Het pad gaan’, en deel 3 ‘Het leven leven’. In deze verzameling zijn ook de meeste vragen en antwoorden opgenomen uit eerder gepubliceerde verzamelingen, te weten De Meester antwoordt en Thus Saith the Master.  Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: karma en reïncarnatie, vrije wil, de ziel en de Heer, de noodzaak van een Meester, de relatie tussen Meester en volgeling, inwijding en de vier geloften, meditatie, inzet en genade, een positieve houding, leven naar de leer van Sant Mat, en praktische vragen over het dagelijkse leven. more info
Spirituele Inzichten 3
Spirituele Inzichten 3
Price: $12.00

Bijna veertig jaar lang hield Maharaj Charan Singh vraag-en-antwoordsessies met zijn buitenlandse volgelingen. Daarbij besprak hij alle onderwerpen die verband hielden met de spirituele leringen van de Meesters. Deze verzameling bevat bijna 2.000 van deze vragen en antwoorden, die naar onderwerp gerangschikt zijn in drie delen, waarvan dit deel het eerste is. De Nederlandse vertaling van de delen twee en drie volgen binnen afzienbare tijd. Deel 1 heeft als titel ‘Basisbegrippen’, deel 2 ‘Het pad gaan’, en deel 3 ‘Het leven leven’. In deze verzameling zijn ook de meeste vragen en antwoorden opgenomen uit eerder gepubliceerde verzamelingen, te weten De Meester antwoordt en Thus Saith the Master.  Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: karma en reïncarnatie, vrije wil, de ziel en de Heer, de noodzaak van een Meester, de relatie tussen Meester en volgeling, inwijding en de vier geloften, meditatie, inzet en genade, een positieve houding, leven naar de leer van Sant Mat, en praktische vragen over het dagelijkse leven. more info
Sterf om te Leven
Sterf om te Leven
Price: $11.00

Dit boek bevat vragen en antwoorden over meditatie, gesteld aan Maharaj Charan Singh tijdens de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De lezer vindt er praktische adviezen en aanmoediging in de uitleg van zowel technische als spirituele aspecten van meditatie. Het boek begint met een overzicht van de leringen van de heiligen. Het bespreekt achtereenvolgens (in de vorm van vraag en antwoord) het doel van meditatie, het creëren van een meditatieve sfeer, het beoefenen van meditatie en de effecten van meditatie. Het boek eindigt met een passage over genade, liefde en toewijding in relatie tot meditatie. De titel refereert aan de toestand van meditatie, bekend als “sterven tijdens het leven”, waarbij de ziel zich terugtrekt uit het fysieke lichaam en de innerlijke spirituele gebieden binnengaat. more info
Vegetarisch Koken
Vegetarisch Koken
Price: $13.00

Dit kookboek bevat ruim 200 Nederlandse en Belgische lactovegetarische recepten voor smakelijke, gezonde en complete gerechten en maaltijden. De gerechten variren van voorgerechten en snacks tot soepen, sausen, groenten, aardappelen, samengestelde hoofdgerechten, nagerechten en brood en gebak. Een uitgebreid algemeen gedeelte bevat veel informatie over onder andere bereidingstechnieken, ingredinten in producten, voedings- en menuleer en maten en gewichten.                                                                            De combinatie van een duidelijke indeling, een alfabetisch register en overzichtelijk opgezette recepten vormt een eenvoudige basis voor het bereiden van smakelijke maaltijden. more info
Yoga En De Bijbel
Yoga En De Bijbel
Price: $9.00

Yoga en de Bijbel beschrijft het pad van Surat Shabd Yoga – de yoga van de geluidsstroom. De auteur gebruikt als primaire invalshoek het christelijk geloof en baseert elk hoofdstuk op een bekende uitspraak van Jezus Christus. Het boek bespreekt het belang van een levende spirituele Meester in de context van Sant Mat en de leringen van Christus. Daarnaast wordt de gemeenschappelijke kern van uiteenlopende spirituele leringen aangetoond door middel van citaten uit de Bijbel, de Adi Granth, de Bhagavad Gita en uitspraken van grote mystici uit Perzië, India en andere oosterse landen. more info