Home > European Language Books > Danish (Dansk)

Danish (Dansk))


Ærlig Levevis
Ærlig Levevis
Price: $5.00

At forstå hvorfor vi bør leve et ærligt og moralsk liv er et vigtigt skridt på vejen til at kunne erkende Gud. Denne tankevækkende bog fremlægger den universelle lov om årsag og virkning i et menneskeligt og åndeligt perspektiv. Den beskriver det usynlige fængsel, vi alle lever i, og oplyser om, hvordan vi kan overskride dets begrænsninger fra materielle til åndelige mål. more info
Den Indre Stemme
Den Indre Stemme
Price: $5.00

Den Indre Stemme er en kort fattet lille trygsag skrevet af en engelsk officer, som var udstationeret i Indien før uafhængigheden.Det lille skrift belyser de vigtigste grundtræk i Sant Mat og giver forklaringer på forskellen på åndsvidenskab og spiritisme. more info
Jeg eller min sjæl
Jeg eller min sjæl
Price: $5.00

Denne bog er en introduktion til emnet åndelighed, forstået som den ældgamle praktiske tradition, som er fælles for alle mystikere. Den tager udgangspunkt i vores nutidige tilværelse som mennesker og behandler emner som: konsekvenserne af vores handlinger, døden, reinkarnation, vores sande åndelige natur og det bundløst uendelige. Den begrunder nødvendigheden af at have en åndelig lærer, af at være vegetar, af at leve et rent og oprigtigt liv og af at meditere. Endelig beskriver den den sande vej til at komme i personlig kontakt med det guddommelige. more info
Levende Meditation
Levende Meditation
Price: $7.00

Den eneste måde at besejre døden på - at 'dø' fra jegets behov og vække sjælens kraft - er at meditere. Denne bog giver direkte, praktiske anvisninger på, hvordan man kan leve et liv, som et viet til arbejdet og glæden ved at meditere. Den viser os, hvordan vi kommer fra at tale om til at handle, fra begrebsdannelse til oplevelse, så vi kan foretage den rejse, der bringer os hinsides krop og sind. more info
MANGE LAMPER, ET LYS
MANGE LAMPER, ET LYS
Price: $10.00

I denne farvestrålende billedbog for børn i alle aldre, tager Gud en lille sjæl, som skal til at fødes, med på en forunderlig åndelig rejse. Gud giver i sin kærlighed den lille sjæl fem kostbare gaver, som den kan dele med menneskerne i verden. Disse gaver afslører det guddommelige énhedsprincip bag alle skabelsens myriader af opdelinger. more info
Sjælens Rejse
Sjælens Rejse
Price: $10.00

Denne farverige billedbog for små børn fortæller på en levende og anskuelig måde historien om sjælens adskillelse fra sit guddommelige ophav, da verden blev skabt. Sjælene bliver vist som små individuelle dråber, der sendes ud fra det guddommelige kærlighedshav, bliver ”klædt på” som kroppe i den ny skabte verden og går ind i livets kredsløb. Bogen belyser, hvordan vi alle er børn af den samme Fader og skal elske hinanden og alt hvad Gud har skabt.

Den fortæller, hvordan Gud sender ”sin egen kraft, medfølelse og kærlighed” ind i verden i skikkelse af en Mester for at få os til at vågne op og begynde rejsen tilbage til vores sande hjem. Og hvordan Han til sidst før os tilbage til det ”hav af lys”, som dråberne forenes med for at leve i ”glæde, fred og lyksalighed”… i alt evighed.
more info