Home > European Language Books > Bulgarian (Български)

Bulgarian (Български)


В търсене на светлина
В търсене на светлина
Price: $12.00

Тази книга се състои от извадки от повече от 500 писма, написани от Махарадж Чаран Сингх в периода от 1965 до 1971 г. до чуждестранни търсещи и ученици. Изпълнени с благосклонност, при все това недвусмислени и откровени, тези писма предлагат практическо ръководство напоено с дълбоко разбиране за трудностите, срещани от съвременните последователи по духовната пътека. Читателят ще намери просветляващи отговори върху такива въпроси като карма, съдбата, брака, вегетарианската диета, наркотиците и алкохола, моралността, техниката за медитация и вътрешните преживявания. more info
Духовен Буквар
Духовен Буквар
Price: $5.00

Тази книга предоставя въведение в темата за духовността, общите учения на всички мистици. Тя започва с нашето настоящо състояние като човешки същества и разглежда такива въпроси като последствията от нашите действия, смъртта, прераждането, нашата истинска духовна природа, безграничния един, нуждата от духовен учител, вегетарианството, воденето на честеж живот и пътя към осъзнаването на Бог. more info
Духовната Пътека
Духовната Пътека
Price: $11.00

Тази книга съдържа въпроси и отговори касаещи медитацията, зададени на Махарадж Чаран Сингх през шейсетте и седемдесетте години на миналия век. В обясненията, читателят ще намери практични съвети и насърчение както за техническите, така и за емоционалните аспекти на медитацията. Книгата започва с преглед на ученията на светците и разглежда (под формата на въпроси и отговори) целта на медитацията, създаването на атмосфера за медитация, практиката, резултатите от медитацията, и завършва с раздел посветен на милостта, любовта и предаността, тъй като те имат връзка с медитацията. Заглавието на книгата говори за медитативното състояние познато като „смърт приживе“, когато душата се изтегля от физическото тяло и навлиза във вътрешните духовните области. more info
Духовни Бисери
Духовни Бисери
Price: $14.00

Тази книга е колекция от писма написани от Махарадж Саван Сингх до негови ученици в Европа и Америка между 1919 и 1948г. Тези писма са били основен източник на ръководство за първите му ученици, които не са имали възможността да го срещнат лично. Писмата разглеждат всички аспекти на Сант Мат ученията и дават насоки в медитацията и за живеене във волята на Бога, докато изпълняваме светските си задължения. Без да са ограничени от време или място, от национални или културни различия, практичния съвет и любящите думи съдържащи се в тази книга са еднакво приложими и днес за последователите на духовната пътека. more info
Живот в медитация
Живот в медитация
Price: $7.00

Единственият начин да се победи смъртта – да се отслабят нуждите на егото и да се пробуди силата на душата – това е практиката на медитацията. Тази книга дава един практичен и смислен подход как да живеем живот отдаден на работата и радостта от медитацията. Тя ни показва как да преминем от думи към действия, от концепциите към преживяването, така че да започнем пътуването отвъд тяло и ум. more info
Зов на Великия Учител
Зов на Великия Учител
Price: $11.00

Авторът, в полу-автобиографичен стил, със значителен хумор, остроумие и смиреност, разказва за своите преживявания с Махарадж Саван Сингх, любящо наричан още Великия Учител. По-голямата част от книгата е базирана на записките на младия Даряи Лал, водени през годините и по време на лични срещи и духовни разисквания на Махарадж Саван Сингх с християнки мисионери и други посетители. more info
Изгревът на светлината
Изгревът на светлината
Price: $10.00

Състояща се главно от писма на Махарадж Саван Сингх, написани между 1911 и 1934 година до неговите първи американски ученици, това издание съдържа също накратко историята на Сант Мат в Америка и резюме на ученията на Сант Мат. Писмата са били написани по времето, когато не е имало Сант Мат книги, които да вдъхновят и ръководят учениците от онези времена. Малцина от тях са имали възможност лично да срещнат Учителя. Изпълнени с любов и практическа мъдрост, писмата обясняват всички аспекти на ученията, дават детайлни описания на вътрешното пътуване и на начина на живот изискващ се от последователя.b more info
Много лампички от една светлина
Много лампички от една светлина
Price: $10.00

В тази цветно-илюстрирана книжка за деца от всяка възраст се разказва как Бог повежда една душа, която предстои да се роди в този свят, на чудно духовно пътешествие. Бог любящо й подарява пет скъпоценни подаръка, които тя да сподели с хората в света; те разкриват духовния принцип на единството обединяващ милионите различни същества от цялото творение. more info
Наука за душата
Наука за душата
Price: $10.00

Тази книга представя ученията на Сант Мат в периода от 1948 до 1951 г. по времето на Махарадж Джагат Сингх . Като професор по химия, Махарадж Джагат Сингх излага своите беседи по един научен, стегнат и ясен начин. От тях са предоставени пълни седем беседи, като са добавени и извадки от други осемнадесет. Под името "аксиоми на духовността" са включени избрани писма до ученици от запада и бележки от негови коментари под заглавието "духовен букет". Думите на Махарадж Джагат Сингх разкриват голямата му любов и състрадание, както и неговата настойчивост за постигането на най-висша духовна чистота. Той ясно говори за Учителите, падението на душата и как тя може да се завърне обратно в дома си. more info
Освобождение на Душата
Освобождение на Душата
Price: $7.00

Предимно насочена към начинаещите търсещи, тази книга съдържа едно въведение в мистичната философия на светците. Дискутирайки основните принципи на Сант Мат, за да поясни своите възгледи, автора използва примери от нашето време.
Той разисква нуждата от осъзнаване на Бог, как можем да го постигнем и пречките, с които се сблъсква съвременния ученик, докато се опитва да живее духовния начин на живот.
more info
Пътят
Пътят
Price: $9.00

Това кратко издание, което е също включено като първа част на книгата Божествена Светлина, е едно отлично въведение в Сант Мат. То съдържа подробните и недвусмислени обяснения на Махарадж Чаран Сингх на основните принципи в учението на Светците. Множеството цитати от писанията на източните и западните мистици показват едниството на тези духовни истини. more info
Пътят на Учителите
Пътят на Учителите
Price: $14.00

Тази книга представя едно всестранно обсъждане на Сант Мат, познат също като пътят на Учителите. След като живял почти седем години, през трийсетте години на миналия век, в дома на своя Учител в Индия, авторът описва в общ  вид Сурат Шабд Йога, йога на звуковия поток, който е научен метод, посредством който Учителите постигат най-високо ниво на духовно развитие. Считана за класика в духовната литература от двайсети век, книгата обхваща много от принципите на духовната пътека, в това число: целта на човешкия живот, Учителите и техните задължения, чуваемия жизнен поток, външните и вътрешните вселени, карма и прераждане, смъртта и вътрешното пътуване обратно към Бог. Авторът също представя задълбочен анализ на функционирането на ума и преглед на световните религии. Той обяснява, че в сърцето на книгата е „научния метод за навлизане и осъзнаване на небесното царство, докато все още живеем в човешко тяло.“ more info
Пътешествието на душата 
Пътешествието на душата 
Price: $10.00

Тази цветно илюстрована книжка за малки деца нагледно ни разказва историята за отделянето на душата от нейния божествен източник по време на сътворението. Душите, обрисувани като индивидуални капки, са изпратени от божествения океан от любов в творението, те са приели тела и станали част от цикъла на живота. Книжката пояснява нагледно как всички сме деца на един и същ Баща и че трябва да се обичаме един друг, както и цялото Божие творение. Тя завършва като обяснява как Бог изпраща "своята собствена Велика Сила на милост и Любов" в света във формата на Учител, за да ни пробуди за истинския ни дом и да ни отведе и слее обратно в "Океана от Светлина", където капките живеят в "щастие, мир и блаженство ... завинаги." more info
Светлина върху Сант Мат
Светлина върху Сант Мат
Price: $11.00

Първата част на тази книга се състои от съкратен превод на 11 беседи, последвани от извадки от почти 400 писма на Махарадж Чаран Сингх Джи, до търсещи и ученици между 1952 и 1958. Използвайки примери от всекидневния живот, беседите обясняват основните общоприети истини преподавани от съвършенните Учители през всички епохи. В тези писма, Махарадж Чаран Сингх дава насърчение и съвети за практически проблеми от всекидневния живот, както и за медитацията и вътрешната духовна пътека. more info
Светлина върху Свети Матей
Светлина върху Свети Матей
Price: $12.00

Възпроизведена от записи на беседи със западняци в Индия и Америка, тази книга съдържа разясненията на Махарадж Чаран Сингх върху Евангелието на Св. Матей. Учителят обяснява универсалното мистично значение на ученията на Христос, включително множеството притчи и проповедта на планината. В края на всяка глава са предоставени въпроси и отговори, имащи връзка с текстовете в нея. more info
Честен Живот
Честен Живот
Price: $5.00

Разбирането защо трябва да живеем честен и морален живот е важна стъпка по пътя към осъзнаването на Бог. Тази подтикваща към размисъл книга представя универсалния закон за причина и следствие в човешки и духовен аспект. Тя описва невидимия затвор, в който всички живеем и как можем да се издигнем над това състояние, като променим ориентацията си от материални към духовни цели. more info