Home > European Language Books > Polish (Język Polski )

Polish (Język Polski )


ŚCIEŻKA
ŚCIEŻKA
Price: $9.00

Ta niewielka książka, której kwintesencję stanowi również  pierwszą część książki Boskie Światło, jest doskonałym wstępem do nauk Sant Mat. Napisana przez Maharaja Charana Singha - gruntownie i jasno przedstawia podstawowe zasady nauczania świętych. Zawiera liczne cytaty z pism, zarówno mistyków Wschodu, jak i Zachodu ukazujące uniwersalność tych duchowych prawd.
Duchowe klejnoty
Duchowe klejnoty
Price: $14.00

Ta książka jest kolekcją listów pisanych przez Maharaja Sawana Singha Ji do swoich uczniów w Europie i Ameryce w latach 1919 - 1948. Listy te były głównym źródłem wskazówek dla jego wczesnych uczniów, którzy nie mieli możliwości widzieć swojego Mistrza osobiście. Przedstawiają one wszystkie aspekty nauk Sant Mat, dają wskazówki co do medytacji i życia w woli Boga, podczas równoczesnego spełniania życiowych obowiązków. Nieograniczone czasem i przestrzenią, etnicznymi i kulturowymi różnicami, praktyczne porady i pełne miłości słowa zawarte w tej książce, są w równym stopniu istotne dla współczesnych miłośników na duchowej ścieżce.
DUCHOWY ELEMENTARZ
DUCHOWY ELEMENTARZ
Price: $5.00 CURRENTLY OUT OF STOCK

Niniejsza książka wprowadza w tematykę duchowości i w powszechne nauki wszystkich mistyków. Zaczyna się od przedstawienia naszej obecnej sytuacji, jako istot ludzkich, a następnie obejmuje takie zagadnienia jak: konsekwencje naszych działań, śmierć, reinkarnację, naszą prawdziwą duchową naturę, bezgraniczną nieskończoność, potrzebę duchowego nauczyciela, wegetarianizm, prowadzenie uczciwego życia, medytację oraz prawdziwą ścieżkę prowadzącą do urzeczywistnienia Boga.
UCZCIWE ŻYCIE
UCZCIWE ŻYCIE
Price: $5.00

Zrozumienie dlaczego powinniśmy prowadzić uczciwe i moralne życie, jest ważnym krokiem na duchowej ścieżce do urzeczywistnienia Boga. Ta inspirująca książka wyjaśnia uniwersalne prawo przyczyn i skutków zarówno z ludzkiej, jak i duchowej perspektywy. Uświadamia nam, że wszyscy żyjemy w niewidzialnym więzieniu oraz wyjaśnia, w jaki sposób możemy wydostać się z niego poprzez zamianę orientacji z materialnej na duchową.
W Poszukiwaniu Światła
W Poszukiwaniu Światła
Price: $12.00

Ta książka zawiera wybór ponad 500 listów pisanych przez Maharaja Charana Singha w latach  1965 – 1971 do zagranicznych poszukujących i uczniów. Napisana jest z wdziękiem w sposób szczery i bezpośredni. Listy te oferują praktyczne wskazówki przepojone głębokim zrozumieniem zmagań z jakimi borykają się współcześni wielbiciele duchowej ścieżki.Czytelnik znajdzie jasne odpowiedzi na takie tematy , jak  karma, przeznaczenie, małżeństwo, dieta wegetariańska, narkotyki i alkohol, moralność, technika medytacji i wewnętrzne doświadczenia.